„Puzzle” likovne radionice sa Dušanom Savkovićem


Likovne radionice pod nazivom „Puzzle” odnosno „Složimo sliku našeg mesta“ održane su u Kulturnoj stanici Bukovac sa decom iz OŠ 22 Avgust. Glavni kreativni zadatak je bio da svako dete-učesnik oslika po jedno slikarsko platno a zatim sve spojimo u celinu gde dobijamo jednu veću sliku, koja svojim konačnim izgledom prezentuje brdoviti predeo oko naselja Bukovac.

Deca su shvatila koliko je jedinstveno i posebno kada njihov rad dobija na značaju kao deo celine, kao što su i ona sama važan deo porodice a i šire zajednice.

Slika je zatim izložena u Kulturnoj stanici Bukovac gde oplemenjuje novi prostor.

Radionicu je vodio Akademski slikar Dušan Savković.