Edukativna predstava za decu „Dobar sluga, loš gospodar”


U Kulturnoj stanici Bukovac održana je predstava za decu „Dobar sluga, loš gospodar”. Predstava je edukativnog karaktera o upoznavanju dece sa požarom i njegovim posledicama. Deca su mogla naučiti kako od loženja vatre za roštilj može nastati šumski požar i gde je dozvoljeno a gde se ne sme paliti vatra, kao i druge bezbednosne mere u slučaju požara.